Tel: 961 3 345 008 . 961 3 136 298      e-mail: Info@sohavillage.com